Witamy na stronie projektu

DIAGNOZA - DOSKONALENIE - ROZWÓJProjekt oświatowy ze wsparciem unijnym

Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Priorytet III - Wysoka jakość systemu oświaty.

Działanie 3.5 - Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół.

Tytuł projektu: Diagnoza – Doskonalenie – Rozwój. Kompleksowe wspomaganie szkół i przedszkoli powiatu rypińskiego.

Wartość projektu – 1 485 802 zł.

Czas realizacji – 01.04.2014 - 30.09.2015 r.