Cel główny projektu:

Zwiększenie spójności systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie rypińskim z wymaganiami państwa, regionu oraz potrzebami rozwojowymi szkół i przedszkoli.

Cele szczegółowe projektu:

  • wdrożenie kompleksowego wspomagania szkół i przedszkoli powiatu rypińskiego,
  • doskonalenie kompetencji w zakresie planowania, organizowania, realizacji
    i ewaluacji kompleksowego wspomagania szkół i przedszkoli powiatu rypińskiego,
  • podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli/nauczycielek oraz dyrektorów
    i dyrektorek i ich wykorzystanie w procesie rozwoju szkół i przedszkoli,
  • zwiększenie efektywności współpracy nauczycieli/nauczycielek oraz dyrektorów
    i dyrektorek poprzez organizację i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia.