Dokumenty do pobrania:

    Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w zadaniu 2 - Przeprowadzenie procesu kompleksowego wspomagania 23 szkół i 3 przedszkoli poprzez opracowanie, wdrożenie i ewaluację Rocznych Planów Wspomagania w projekcie „Diagnoza – Doskonalenie – Rozwój. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli w powiecie rypińskim” - pobierz

  • Załącznik 1 - DEKLARACJA UCZESTNICTWA SZKOŁY/PRZEDSZKOLA W PROJEKCIE „DIAGNOZA – DOSKONALENIE – ROZWÓJ. KOMPLEKSOWE WSPOMAGANIE SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI POWIATU RYPIŃSKIEGO” - pobierz
  • Załącznik 2 - FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UCZESTNIKA / UCZESTNICZKI - pobierz
  • Załącznik 3 - ZAŚWIADCZENIE O ZATRUDNIENIU - pobierz
  • Załącznik 4 - DEKLARACJA UDZIAŁU W PROJEKCIE - pobierz


  • Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w sieci współpracy i samokształcenia (zadanie 3) w projekcie „Diagnoza – Doskonalenie – Rozwój. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli w powiecie rypińskim” - pobierz

  • Załącznik 1 - Karta zgłoszenia uczestnictwa w pracach sieci współpracy i samokształcenia (zadanie 3) w projekcie „Diagnoza – Doskonalenie – Rozwój. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli w powiecie rypińskim” - pobierz