Teraz w projekcieKonferencja podsumowująca realizację projektu „Diagnoza – Doskonalenie – Rozwój. Kompleksowe wspomaganie szkól i przedszkoli powiatu rypińskiego”

środa, 21 września 2015

Na zaproszenie Starosty Rypińskiego – Zbigniewa Zgórzyńskiego oraz Burmistrza Miasta Rypin na konferencję przybyła Pani Jolanta Metkowska Kujawsko – Pomorski Kurator Oświaty oraz Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty we Włocławku – Pani Krystyna Sobczak. Wśród obecnych gości byli decydenci oświatowi z powiatu rypińskiego – wójtowie, przewodniczący Rad Gmin, przewodniczący komisji oświaty oraz osoby na co dzień administrujące oświatą w poszczególnych gminach, kadra kierownicza szkół i przedszkoli, przedstawiciele wszystkich rad pedagogicznych, a także osoby bezpośrednio zaangażowane w realizację projektu: Powiatowy Organizator Rozwoju Edukacji, Szkolni Organizatorzy Rozwoju Edukacji, Koordynatorzy Sieci i cały Zespół Projektowy. ... >> Więcej


Sieci współpracy i samokształcenia o charakterze przedmiotowym lub problemowym

Sieć nauczycieli pracujących z uczniem młodszym
Sieć nauczycieli pracujących z uczniem zdolnym
Sieć nauczycieli humanistów
Sieć nauczycieli języków obcych
Sieć nauczycieli przedmiotów matematyczno – przyrodniczych
Sieć nauczycieli wychowawców
Sieć nauczycieli przedmiotów zawodowych
Sieć dyrektorów szkół i przedszkoliKompleksowe wspomaganie szkół/przedszkoli

Zespół Szkół nr 1 w Rypinie
Zespół Szkół nr 2 w Rypinie
Zespół Szkół nr 3 w Rypinie
Zespół Szkół nr 4 w Nadrożu
Zespół Szkół Miejskich w Rypinie
Gimnazjum w Kowalkach
Gimnazjum w Ostrowitem
Gimnazjum w Radzikach Dużych
Szkoła Podstawowa nr 1 w Rypinie
Szkoła Podstawowa nr 3 w Rypinie
Szkoła Podstawowa w Borzyminie
Szkoła Podstawowa w Sadłowie
Szkoła Podstawowa w Starorypinie Rządowym
Szkoła Podstawowa w Stępowie
Szkoła Podstawowa w Zakroczu
Szkoła Podstawowa w Ostrowitem
Szkoła Podstawowa w Radzynku
Szkoła Podstawowa w Trąbinie
Szkoła Podstawowa w Ugoszczu
Szkoła Podstawowa w Nadrożu
Szkoła Podstawowa w Nowym Kobrzyńcu
Szkoła Podstawowa w Rogowie
Szkoła Podstawowa w Sosnowie
Szkoła Podstawowa w Długiem
Szkoła Podstawowa w Półwiesku Małym
Szkoła Podstawowa w Radzikach Dużych
Szkoła Podstawowa w Wąpielsku
Przedszkole nr 1 w Rypinie
Przedszkole nr 2 w Rypinie
Przedszkole nr 3 w Rypinie